Aktualności z Gminy
Podstawowe dane
Sołectwa w gminie
Jednostki organizacyjne
Referaty i Stanowiska
Ogłoszenia urzędu
Przetargi

Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Skarbnik
Rada Gminy i Miasta

Statut Gminy Raszków
Budżet
Regulamin
Uchwały Rady GiM
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Burmistrza
Rejestry i ewidencje
Dokumenty strategiczne

Gminny Fundusz Ochrony środowiska

Wykaz danych o dokumentach dotyczących środowiska


Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

Informacje zawarte w tym serwisie pozwolą Państwu na bieżąco obserwować pracę Urzędu Gminy i Miasta. Publikujemy dla Państwa wszystkie dane, do których zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej mają Państwo pełny wgląd.

Dzięki serwisowi BIP można też w wygodny sposób zasięgnąć informacji, która jest niezbędna np. do załatwienia Waszej sprawy w UGiM. W dziale "Obsługa mieszkańca " znajdują opisy spraw oraz wnioski i formularze do pobrania.

Pomoc na temat poruszania się po serwisie, znaleźć można w zakładce "Pomoc". Jeżeli będą mieli Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.


Urząd Stanu Cywilnego
Działalność gospodarcza
Podatki
Zwrot podatku akcyzowego
Geodezja, gosp. komun.
Ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna
Rolnictwo i leśnictwo
Gospodarka nieruchomościami
Przetargi i inwestycje
OSP, drogi, interwencje
Świadczenia rodzinne
Stypendia szkolne
Zaliczka alimentacyjna
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Środki transportowe
Szkoły na terenie gminy


Przeglądanie zawartości
Przeglądanie plików

© UGiM Raszków 2003 - 2017 Thunderbird - poczta na Twój sposób! Pobierz Firefoksa!