Informujemy, że Urząd Gminy i Miasta Raszków  posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do instytucji.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP:

/umigraszkow/skrytka
oraz
/umigraszkow/SkrytkaESP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy i Miasta Raszków

 1. Przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej www.epuap.gov.pl - sposób rekomendowany umożliwiający złożenie dokumentu przez całą dobę (24h) oraz umożliwiający automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
   
 2. Przesłanie dokumentu na adres mailowy: kancelaria@raszkow.pl
   
 3. Wzory dokumentów wymaganych do założenia sprawy można pobrać z Przewodnika Ptetenta stosownie do załatwianej sprawy. Składanie elektronicznych wniosków nie dotyczy wniosków składanych na:
  - dowód osobisty (wymaga złożenia podpisu osobiście)
  - akt zgonu
  - zgłoszenie ślubu
   
 4. W załącznikach do niektórych spraw  wymagane jest dostarczenie elektronicznej kopii wpłaty.
  Płatność na konto Urzędu Gminy i Miasta Raszków

  RACHUNEK BANKOWY DOCHODÓW
  URZĘDU GMINY I MIASTA RASZKÓW
  68 84300009 0000 0215 0013 6150

  Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

  Urząd Gminy i Miasta Raszków
  GBWCPLPP

  PL 68 8430 0009 0000 0215 0013 6150

  W związku z likwidacją okienka kasowego nie można dokonywać wpłat gotówkowych. W przypadku przelewu na konto - Urząd będzie rozpatrywał sprawę dopiero po otrzymaniu potwierdzenia płatności.  
 5. Dokumenty elektroniczne można również składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków w Sekretariacie Urzędu w godzinach pracy ( Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00) dostarczając je na następujących nośnikach danych:
 • pamięć masowa USB obsługiwana i wykrywana przez MS Windows 10,
 • płyta DVD-RW lub CD-RW
 • Dokumenty/załączniki  przekazywany za pośrednictwem drogi mailowej lub platformy ePUAP nie powinny przekraczać wiekości 3,5 MB.

Nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty spełniające następujące wymagania:

 1. sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:
  • .doc, docx (Microsoft Word 2003/2007/2010/2013/2016/2019)
  • .rtf - Rich Text Format
  • .xls, xlsx (Microsoft Word 2003/2007/2010/2013/2016/2019)
  • .txt - dokument tekstowy
  • .jpg, .gif, .bmp, .tif - pliki graficzne
  • .pdf - wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 9.0 i nowszymi
  • .rar, zip, 7-zip - pliki skompresowane
 2. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów uprawnionych do świadczenia usług certyfikacyjnych),
 3. opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,
 4. wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.

 UWAGA!!! W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich powyższych wymogów - nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Urzędu Gminy i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.