Gospodarka przestrzenna - Wnioski

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji
  2. Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego
  3. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego