Ochrona środowiska - Inne dokumenty i informacje

Filtruj:
  1. Pismo dot. prowadzenia prac termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących siedlisko wielu gatunków ptaków chronionych, w tym jerzyka.
  2. Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych