Instrukcja obsługi

1. Podstawowe informacje dotyczące BIP
Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz.1198), która określa zasady i tryb dostępu do informacji publicznej. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych.
Celem ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych, w postaci urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletyn Informacji Publicznej.

W rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr 10, poz. 68) określone zostały między innymi szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.


Zgodnie z nim Podmiotowa Strona BIP zawiera:

 1. logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
 2. adres redakcji strony głównej BIP;
 3. imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP;
 4. instrukcję korzystania z BIP;
 5. spis podmiotów;
 6. menu przedmiotowe;
 7. informacje o podmiotach (w szczególności URL strony podmiotowej BIP) prowadzących strony podmiotowe BIP;
 8. moduł wyszukujący.

2. Obsługa BIP
Strona podmiotowa BIP, na której się Państwo znajdujecie została stworzona zgodnie z powyżej wymienionymi przepisami. Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie odbywa się poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy na interesującą nas kategorię informacji, a następnie, po jej rozwinięciu, na jej podkategorię.

Biuletyn zawiera elementy określone w rozporządzeniu, jak i elementy dodatkowe:

 1. „Menu Przedmiotowe” – znajduje się po lewej stronie. Zawiera informacje publiczne udostępnione w BIP przez dany podmiot. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane przez redaktora BIP;
 2.  „Redakcja” - kategoria znajdująca się w dolnej części menu na dole strony. Zawiera wszelkie dane dotyczące osób redagujących podmiotową stronę BIP;
 3. „Instrukcja obsługi” – kategoria znajdująca się w dolnej części menu na dole strony. Umożliwia ona zapoznanie się z zasadami użytkowania Biuletynu;
 4.  „Moduł wyszukujący” – funkcja znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Pozwala on na wyszukiwanie interesujących nas informacji, poprzez wpisanie słowa lub frazy (po wpisaniu danego słowa lub frazy wyświetlą się wszystkie opublikowane w BIP artykuły zawierające interesujące nas słowo lub frazę);
 5. „Historia zmian” – znajduje się poniżej każdego wyświetlonej artykułu i określa datę danej zmiany.

3. Dodatkowe elementy BIP

„Rozwijalne menu” – opcja ta umożliwia na zorientowanie się w jakiej kategorii i podstronie aktualnie się znajdujemy. Po kliknięciu na daną kategorię i dalej podstronę, u góry ekranu wyświetla się hierarchicznie uszeregowane menu rejestrujące kolejne kroki, a więc lokalizację danej podstrony, np. Informacje » Redakcja.

„Odnośnik do strony głównej BIP” – logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w dolnej części strony podmiotowej BIP umożliwiający przejście na stronę główna BIP (www.bip.gov.pl) poprze klikniecie w logo.