Ochrona środowiska - Ogłoszenia dotyczące środowiska

 1. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 2. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, znak spr. WOO-II.420.74.2023.AM.4
 3. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
 4. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
 5. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.
 6. Zawiadomienie
 7. Obwieszczenie informujące strony postępowania o o otrzymaniu opinii w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 8. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 9. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku Jarocin -
 10. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
 11. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
 12. Zawiadomienie
 13. Obwieszczenie informujące strony postępowania o o otrzymaniu opinii w postępowaniu dotyczącym zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 14. Zawiadomienie
 15. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 16. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 17. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 18. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 19. Zawiadomienie
 20. Obwieszczenie informujące strony postępowania o otrzymaniu opinii w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 21. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 22. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 23. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 24. Zawiadomienie
 25. Obwieszczenie informujące strony postępowania o o otrzymaniu opinii w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 26. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania
 27. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 28. Zawiadomienie
 29. Obwieszczenie
 30. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 31. ZAWIADOMIENIE
 32. Obwieszczenie informujące strony postępowania o ootrzymaniu opinii w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 33. ZAWIADOMIENIE
 34. Obwieszczenie informujące strony postępowania o o otrzymaniu opinii w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 35. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 36. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 37. ZAWIADOMIENIE
 38. Ogłoszenie informujące strony postępowania o otrzymaniu opinii w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 39. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
 40. Zawiadomienie
 41. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 42. Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia.
 43. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 44. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 45. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 46. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 47. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 48. Zawiadomienie
 49. OBWIESZCZENIE
 50. Zawiadomienie
 51. Ogłoszenie informujące strony postępowania o otrzymaniu opinii w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 52. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 53. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 54. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 55. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na podwieszeniu drugiego toru 400 kV na linii Ostrów - Kromolice
 56. Obwieszczenie
 57. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 58. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 59. Zawiadomienie
 60. OBWIESZCZENIE
 61. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 62. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 63. Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. projektu "Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego"
 64. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
 65. OBWIESZCZENIE
 66. Zawiadomienie
 67. Obwieszczenie o wydaniu opinii przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Poznaniu
 68. ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 69. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 70. ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 71. Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów dokumentów Programów ochrony powietrza
 72. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
 73. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 74. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji OŚ.6220.2.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 3MW na działkach nr 206, 209/2, 311, obręb Rąbczyn, gmina Raszków.
 75. ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 76. OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 77. ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowy artykuł
 78. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 79. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podwieszeniu drugiego toru 400 kV na linii Ostrów - Kromolice
 80. Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 81. Obwieszczenie o zmianie terminu wydania postanowienia o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 82. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 83. OBWIESZCZENIE zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 84. OBWIESZCZENIE o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 85. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 86. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dotyczącego braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 87. OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 88. OBWIESZCZENIEo nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 89. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia .
 90. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 91. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Raszków o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 92. Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 93. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 94. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 95. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 96. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 97. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 98. ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 99. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiaskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 100. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
1 2 3