Ochrona środowiska - Ogłoszenia dotyczące środowiska

 1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
 2. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.
 3. Zawiadomienie
 4. Obwieszczenie informujące strony postępowania o o otrzymaniu opinii w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 6. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku Jarocin -
 7. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
 8. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
 9. Zawiadomienie
 10. Obwieszczenie informujące strony postępowania o o otrzymaniu opinii w postępowaniu dotyczącym zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 11. Zawiadomienie
 12. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 13. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 14. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 15. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 16. Zawiadomienie
 17. Obwieszczenie informujące strony postępowania o otrzymaniu opinii w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 18. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 19. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 20. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 21. Zawiadomienie
 22. Obwieszczenie informujące strony postępowania o o otrzymaniu opinii w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 23. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania
 24. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 25. Zawiadomienie
 26. Obwieszczenie
 27. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 28. ZAWIADOMIENIE
 29. Obwieszczenie informujące strony postępowania o ootrzymaniu opinii w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 30. ZAWIADOMIENIE
 31. Obwieszczenie informujące strony postępowania o o otrzymaniu opinii w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 32. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 33. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 34. ZAWIADOMIENIE
 35. Ogłoszenie informujące strony postępowania o otrzymaniu opinii w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 36. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
 37. Zawiadomienie
 38. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 39. Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia.
 40. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 41. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 42. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 43. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 44. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 45. Zawiadomienie
 46. OBWIESZCZENIE
 47. Zawiadomienie
 48. Ogłoszenie informujące strony postępowania o otrzymaniu opinii w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 49. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 50. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 51. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 52. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na podwieszeniu drugiego toru 400 kV na linii Ostrów - Kromolice
 53. Obwieszczenie
 54. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 55. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 56. Zawiadomienie
 57. OBWIESZCZENIE
 58. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 59. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 60. Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. projektu "Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego"
 61. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
 62. OBWIESZCZENIE
 63. Zawiadomienie
 64. Obwieszczenie o wydaniu opinii przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Poznaniu
 65. ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 66. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 67. ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 68. Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów dokumentów Programów ochrony powietrza
 69. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
 70. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 71. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji OŚ.6220.2.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 3MW na działkach nr 206, 209/2, 311, obręb Rąbczyn, gmina Raszków.
 72. ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 73. OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 74. ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowy artykuł
 75. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 76. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podwieszeniu drugiego toru 400 kV na linii Ostrów - Kromolice
 77. Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 78. Obwieszczenie o zmianie terminu wydania postanowienia o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 79. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 80. OBWIESZCZENIE zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 81. OBWIESZCZENIE o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 82. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 83. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dotyczącego braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 84. OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 85. OBWIESZCZENIEo nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 86. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia .
 87. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 88. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Raszków o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 89. Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 90. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 91. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 92. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 93. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 94. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 95. ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 96. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiaskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 97. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 98. Obwieszczenie / Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od wydanej decyzji dotyczącej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 99. ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 100. ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
1 2 3