OSP, drogi, interwencje

  1. Sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dróg i robót publicznych prowadzi:
  2. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu
  3. Wniosek o naliczenie opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
  4. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego