Wybory 2024

Filtruj:
 1. Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych i ich granicach
 2. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 3. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
 4. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
 5. OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku
 6. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 5 lutego 2024 roku - Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach
 7. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 8. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 9. Wykaz wyznaczonych na obszarze Gminy i Miasta Raszków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 10. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 11. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 12. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 30 stycznia 2024 r.
 13. POSTANOWIENIE NR 159/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II W SPRAWIE ZMIAN W PODZIALE NA OBWODY GŁOSOWANIA W GMINIE RASZKÓW
 14. POSTANOWIENIE NR 60/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy i Miasta Raszków do stanu faktycznego
 15. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonyc
 16. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 17. ZARZĄDZENIE Nr 621/2023 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego