Ogłoszenia urzędu

 1. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 6 grudnia 2023 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia
 2. ZARZĄDZENIE Nr 621/2023 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 3. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 roku
 4. OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW DLA ZADANIA PN.: "KONSERWACJA I RESTAURACJA WNĘTRZA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW. W RASZKOWIE"
 5. OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW DLA ZADANIA PN.: "PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKACH RUCHOMYCH STANOWIĄCYCH WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE KOŚCIOŁA P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW. W RASZKOWIE".
 6. Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości z dnia 24.11.2023r.
 7. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego.
 8. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 9. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 10. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 11. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 12. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 13. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 14. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, poł. w Drogosławiu i Bieganinie
 15. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 16. Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadania pn.: „Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym".
 17. Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadnia pn.: „Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialny
 18. Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadnia pn.: „Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach”
 19. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2030”
 20. Informacja o wynikach przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości.
 21. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 22. PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"
 23. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 23 sierpnia 2023 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący zabudowaną nieruchomość przezna
 24. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do konsultacji społecznych "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2029"
 25. INFORMACJA o wyniku przetargu z dnia 14.07.2023 r. na sprzedaż działki nr 418/1 obręb Rąbczyn
 26. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2030
 27. Informacja Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej
 28. INFORMACJA o wynikach II przetargów z dnia 26.05.2023 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach Skrzebowa i Sulisław
 29. Gmina i Miasto Raszków ogłasza sprzedaż końcową węgla
 30. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 17 maja 2023 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży, położoną w obrębie Drog
 31. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 451
 32. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 10 maja 2023 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży, położoną w obrębie Moszcz
 33. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2023 roku
 34. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie tut. Urzędu od dnia 05.04.2023 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do wydzierżawienia, położoną w miejscowości Raszków.
 35. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków informuje, że do publicznego wglądu został wyłożony na okres od dnia 28.03.2023 r. do dnia 28.04.2023 r. protokół inwentaryzacujny obejmujący nieruchomość położoną w obrębie Głogowa, podlegającą komunalizacji
 36. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 22 marca 2023 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży, stanowiącą działkę nr 4
 37. INFORMACJA o wynikach przetargów z dnia 10.03.2023 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach Skrzebowa i Sulisław
 38. Rządowy Program Odbudowy Zabytków
 39. Informacja w zakresie przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz ocena okresowa jakości wody.
 40. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 11 stycznia 2023 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do użyczenia, położone w miejscowo
 41. Informacja o przystąpieniu do programu zakupu paliwa stałego
 42. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodów łowieckich 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 43. Informacja w zakresie przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz ocena okresowa jakości wody. .
 44. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 45. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodów łowieckich 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 46. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodów łowieckich 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 47. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn - Ostrów Wielkopolski wraz z obiektami mostowymi.
 48. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 7 grudnia 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone w miejscowośc
 49. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 449
 50. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W SPRAWIE ZAKUPU WĘGLA NA POTRZEBY ZAKUPÓW PREFERENCYJNYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W GOPODARSTWACH DOMOWYCH
 51. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodów łowieckich 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 52. Gmina przystępuje do programu zakupu paliw stałych.
 53. Obwieszczenie o terminie polowannia zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 450, dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 10 "Zalesie"
 54. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego organizowanego przez Koło Łowieckie nr 8 "Klub Myśliwski"
 55. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 56. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 108 i 404, dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 6 "Nemrod"
 57. INFORMACJA o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Korytnicy (działka nr 277) i Moszczance (działka nr 371/3)
 58. Informacja w zakresie przydatności wody do spożycia przez ludzi.
 59. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie tut. Urzędu od dnia 07.09.2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia
 60. INFORMACJA o wyniku II przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, połozonej w Drogosławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 80/3
 61. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 402, dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 22 " Bażant"
 62. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 449, dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 10 " Zalesie"
 63. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 24 sierpnia 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zamiany, położoną w miejscowośc
 64. Informacja w zakresie przydatności wody do spożycia przez ludzi.
 65. INFORMACJA o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Moszczance
 66. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Moszczance
 67. INFORMACJA o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Korytnicy i Moszczance
 68. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wniesieniu odwołania od decyzji nr 59/22 (znak: IR-V.7840.1.2022.3) pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na: Budowie drugiego toru napowietrznej linii elektroenerg
 69. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 27 kwietnia 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone w miejscow
 70. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na: Budowie drugiego toru napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrów - Kromolice w
 71. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 30 marca 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone w miejscowości
 72. I N F O R M A C J A o wyniku przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomści, położonej w Drogosławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 80/3
 73. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 2 marca 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, położone w miejsco
 74. OCENA ROCZNA I OKRESOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA.
 75. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 16 lutego 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, położone w miejsc
 76. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na: Budowie drugiego toru napowietrznej linii ele
 77. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego - obwód 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 78. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego - obwód 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 79. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 8 grudnia 2021 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, położone w miej
 80. OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego.
 81. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego - obwód 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 82. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego - obwód 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 83. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie nr 8
 84. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
 85. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 86. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 27 października 2021 r. na okres 21 dni zostaną wywieszone wykazy, obejmujące nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone
 87. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie nr 6 Nemrod
 88. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego - obwód 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 89. Informacja o wyniku przetargów na sprzedaz nieruchomości położonych w Bieganinie i Jaskółkach
 90. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego - koło łowieckie 43
 91. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego - obwód łowiecki 473 i 474
 92. Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Bieganinie i Jaskółkach
 93. Informacja w zakresie przydatności wody do spożycia przez ludzi.
 94. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 29 września 2021 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w najem, położoną w mie
 95. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego.
 96. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 8 września 2021 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, położone w miej
 97. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 7 lipca 2021 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do wydzierżawienia, położoną w Raszkowie
 98. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 30 czerwca 2021 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu, po
 99. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 2 czerwca 2021 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do wydzierżawienia w trybie bezprzeta
1 2 3