Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami prowadzi:

Rafał Lisiak

tel. 062 734 49 07
Pokój nr 5, parter UGiM Raszków

Postępowanie administracyjne w sprawach:

  • Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
  • Sprzedaż mienia komunalnego
  • Wydzierżawienie gruntów komunalnych
  • Przekazanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
  • Dokonania pierwokupu nieruchomości
  • Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej