Wybory do PE 2019

Filtruj:
 1. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy i Miasta Raszków
 2. Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 29 kwietnia 2019r.dot dodatkowych zgłoszeń do komisji wyborczych..
 3. Zaświadczenia o prawie do głosowania
 4. Komunikar o składzie Rejonowej Komisji Wyborczej nr16 w Kaliszu.
 5. BURMISTRZ GMINY I MIASTA W RASZKOWIE INFORMUJE : W dniach od 6 maja do 20 maja 2019 r. w godz. od 8.00 do 16.00 w URZĘDZIE GMINY I MIASTA RASZKÓW - REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH pok. nr 2 (budynek Przybysławice, I piętro)
 6. Informacja w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Do głosowania uprawnione są wyłącznie osoby wpisane do stałego rejestru wyborców.
 7. Informacja w sprawie wydawania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 8. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.
 9. WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 10. O BWI E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 kwietnia 2019 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do wiadomości wyborców i
 11. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 12. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 12 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dz
 13. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
 14. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
 15. INFORMACJA Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 lutego 2019 r.