Skład rady

  1. Skład Rady Gminy i Miasta Raszków VIII kadencji 2018-2023
  2. Skład Rady Gminy i Miasta Raszków VII kadencji 2014-2018
  3. Skład Rady Gminy i Miasta Raszków VI kadencji 2010-2014