Wybory Prezydenta RP 2015

Filtruj:
 1. Zarządzenie Nr 0050.101.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 2. Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy i Miasta Raszków
 3. Zarządzenie Nr 0050.99.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 4. Zarządzenie Nr 0050.97.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 kwietnia 2015 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 5. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 6. INFORMACJA Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 20 kwietnia 2015 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
 7. Wnioski o dopisanie do spisu wyborców
 8. Informacja ZPOW-603-1/15 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2015r. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 9. Informacja ZPOW-603-2/15 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2015r. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 10. Informacja ZPOW-603-3/15 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2015r. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarząd
 11. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 marca 2015r.
 12. KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 46 w Kaliszu z dnia 17 marca 2015 r.
 13. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r.