Wybory Samorządowe 2018

Filtruj:
 1. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego
 2. Informacja o udostępnieniu do wglądu spisów osób uprawnionych do głosowania.
 3. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzienia głosowania
 4. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
 5. Uchwała nr 10/2018 MKW w Raszkowie z dnia 1 października 2018r w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Raszków, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 6. Uchwała nr 9/2018 MKW w Raszkowie z dnia 1 października 2018r w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 9 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Raszków, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 7. Uchwała nr 8/2018 MKW w Raszkowie z dnia 1 października 2018r w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 8 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Raszków, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 8. Uchwała nr 7/2018 MKW w Raszkowie z dnia 1 października 2018r w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Raszków, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 9. Uchwała nr 6/2018 MKW w Raszkowie z dnia 1 października 2018r w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Raszków, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 10. Uchwała 5/2018 MKW w Raszkowie w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy i Miasta Raszków zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 11. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie z dnia 1.10.2018 o zarejestrowanych listach na radnych w wyborach do Rady Gminy i Miasta Raszków zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 12. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 1 października 2018 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Raszków
 13. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II o przyznanych numerach list kandydatów na radnychw wyborach do Rady Powiatu Ostrowskiego
 14. KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie z dnia 26 września 2018 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy i Miasta Raszków, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 15. Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 26.09.2018r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 16. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 21 września 2018 r. dot. składów OKW
 17. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r. o zgłoszonych tylko jesnych listach na radnego w danym okręgu wyborczym oraz terminach dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach: 1,2,6,8,9,15
 18. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
 19. DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO
 20. Siedziba, skład i dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie
 21. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
 22. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Raszkówz dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgu wyborczym.
 23. Pismo dot zarządzenia Wyborów Samorządowych 2018.
 24. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 25. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura wyborczego w Kaliszu - Agnieszki Jakubowskiej dot. wyborów
 26. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzó
 27. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzony
 28. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w gminach z zakresu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu II według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
 29. Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach