Działalność lobbingowa

  1. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy i Miasta Raszków przez podmioty wykonujące działalność lobbingową w 2022r.
  2. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy i Miasta Raszków przez podmioty wykonujące działalność lobbingową w 2021r.
  3. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy i Miasta Raszków przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2020r.
  4. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy i Miasta Raszków przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2018r.
  5. Informacja za 2016r.
  6. Informacja za 2015r.
  7. Zarządzenie Nr OR. 0050.258.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Raszków z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej