Urząd Gminy i Miasta Raszków

ul. Rynek 32

63-440 Raszków

tel.: (062) 734-35-10
fax.: (062) 735-06-65

e-mail: kancelaria@raszkow.pl

adres skrytki na platformie ePUAP:   /umigraszkow/skrytka

 INFORMACJA O NR RACHUNKÓW BANKOWYCH
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZKOWIE

OBOWIĄZUJĄCA OD 01-01-2013
RACHUNEK BANKOWY GMINY I MIASTA RASZKÓW - ORGAN
13 84300009 2001 0000 0215 0190

RACHUNEK BANKOWY DOCHODÓW
URZĘDU GMINY I MIASTA RASZKÓW
68 84300009 0000 0215 0013 6150

 

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Gminy i Miasta Raszków
GBWCPLPP

PL 68 8430 0009 0000 0215 0013 6150


 

Na wyżej wymieniony rachunek bankowy dochodów Urzędu Gminy i Miasta Raszków należy dokonywać wpłat między innymi:

  • podatków lokalnych,
  • opłaty skarbowej,
  • wpłaty za czynsz, media
  • wieczyste użytkowanie (.)

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   należy przekazywać na indywidualne rachunki bankowe podatników, o których podatnicy zostali powiadomieni.

Od dnia 01.01.2014r. opłaty za podatki lokalne należy również przekazywać na indywidualne rachunki bankowe podatników, o których zostali oni powiadomieni w decyzji wymiarowej (podobnie jak w przypadku odpadów kominalnych)

Rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Raszków, na który należy dokonywać wpłat WADIUM:
08 84300009 0000 0215 0142 0540

 Wydzielony rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Raszków, na który należy wpłacać zwroty funduszu alimentacyjnego od dłużników:
86 84300009 0000 0215 0169 5780