GOSPODARKA ODPADAMI - Aktualności

 1. Prawidłowa segregacja odpadów - ulotka 2023
 2. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2023
 3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2022
 4. HARMONOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW MAJ- GRUDZIEŃ 2023
 5. HARMONOGRAM MAJ - GRUDZIEŃ 2023
 6. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI / STAWKA OPŁATY
 7. Informacja zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) - styczeń 2023
 8. HARMONOGRAM WYWOZÓW NA 2023
 9. HARMONOGRAM 2023
 10. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA 2021 R.
 11. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od kwietnia 2022 r.
 12. Regulamin dotyczący warunków i trybu postępowania w ramach programu: "Usuwanie foilii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" realizowanym na terenie Gminy i Miasta Raszków.
 13. ZBIÓRKA BIOODPADÓW OD 1 STYCZNIA 2022 R..
 14. HARMONOGRAM NA ROK 2022
 15. HARMONOGRAMY WYWOZÓW ODPADÓW 2022
 16. Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu za 2020 r.
 17. INFORMACJA O NABORZE DEKLARACJI W RAMACH INWENTARYZACJI FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ - 2021
 18. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020
 19. SELEKTYWNA ZBIÓRKA POPIOŁU OD SYCZNIA 2021
 20. SELEKTYWNA ZBIÓRKA POPIOŁU OD STYCZNIA 2021
 21. Obowiązująca stawka opłaty zagospodarowanie odpadami od listopada 2020 roku oraz deklaracja o wysokości opłaty.
 22. Informacja zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439)
 23. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021 roku
 24. Harmonogram wywozu odpadów w roku 2021
 25. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od listopada 2020 r.
 26. Deklaracja obowiązująca od 01 listopada 2020r.
 27. Regulamin dotyczący warunków i trybu postępowania w ramach programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" realizowanym na terenie Gminy i Miasta Raszków.
 28. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2020
 29. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Raszków za 2019 r. Raszków
 30. Przewodnik segregacji odpadów komunalnych
 31. PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY Z ROLNICTWA m.in. folie i sznurki
 32. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2020r.
 33. Deklaracja obowiązująca od 01 lipca 2019r.
 34. Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu za 2018r.
 35. Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu za 2017r.
 36. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Raszków za 2018 r.
 37. Harmonogram wywozów na rok 2019.
 38. NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE I MIEŚCIE RASZKÓW OD STYCZNIA 2019 ROKU
 39. Zmiana terminu wywozu odpadów
 40. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Raszków za 2017 r.
 41. Informacja o zagospodarowaniu odpadów.
 42. Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu za 2016r.
 43. Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 44. Informacja o podmiotach odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 45. Harmonogram wywozu odpadów na 2018r.
 46. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Raszków za 2016 r.
 47. ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2017 r.
 48. Harmonogram wywazu odpadów komunalnych na 2017r.
 49. Zasady prawidłowej segregacji odpadów.
 50. ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2016 r.
 51. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w miesiącach lipiec-grudzień 2016r.
 52. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w miesiącach lipiec-grudzień 2016r.
 53. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Raszków za 2015 r.
 54. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w miesiącach maj, czerwiec 2016r.
 55. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w miesiącach maj, czerwiec 2016r.
 56. Osiągnięte poziomy przez gminę w roku 2015
 57. Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2016 r.
 58. Harmonogram wywozów odpadów komunalnych luty-kwiecień 2016
 59. Osiągnięte przez gmine poziomy za rok 2014
 60. Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków i baterii
 61. Zasady segregacji odpadów - ulotka
 62. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Raszków za 2014 r.
 63. ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - 2015
 64. Zbiórka przeterminowanych leków
 65. ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
 66. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady poziomy recyklingu
 67. Minął rok funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 68. DEKLARACJA, HARMONOGRAM WYWOZÓW, JAK SEGREGOWAĆ ODPADY
 69. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Raszków dotycząca realizacji zadań wynikających z art. 3 ust2 pkt. 9 lit. b), c), d) i e) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami)
 70. Nowe zasady gospodarki odpadami