Referaty i stanowiska

 1. Stypendia szkolne, zaliczka alimentacyjna, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 2. Dostęp do informacji publicznej
 3. Świadczenia rodzinne
 4. Sprawy organizacyjne
 5. Ochrona przeciwpożarowa, drogi, roboty publiczne
 6. Inwestycje i zamówienia publiczne
 7. Gospodarka nieruchomościami
 8. Rolnictwo i leśnictwo
 9. Ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna
 10. Geodezja, gospodarka komunalna i mieszkaniowa
 11. Wymiar podatku
 12. Referat Podatkowo-Finansowy
 13. Działalność gospodarcza
 14. Urząd Stanu Cywilnego