Wybory Samorządowe 2014

Filtruj:
 1. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego
 2. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego
 3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie z dnia 22 października 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy i Miasta Raszków bez głosowania
 4. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Raszków
 5. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie z dnia 22 października o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady Gminy i Miasta Raszków
 6. Uchwała Nr 15/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie z dnia 22 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komiski wyborczych.
 7. Uchwała Nr 17/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie z dnia 22 października 2014r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy i Miasta Raszków
 8. Informacja PKW w sprawie głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille
 9. Informacja PKW w sprawie głosowania w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 10. Informacja PKW w sprawie korzystania z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym
 11. Głosowanie korespondencyjne Prawo do głosowania korespondencyjnego
 12. Głosowanie przez pełnomocnika Prawo do głosowania przez pełnomocnika
 13. Informacja o uprawnieniach
 14. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w Kaliszu z dnia 20 października 2014 r.o przyznanym numerze dla listy kandydatów komitetu wyborczego w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 15. Postanowienie Nr 41/2014 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 października 2014r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych
 16. INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie z dnia 20 października 2014r. - Losowanie do komisji wyborczych
 17. KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie z dnia 20 października 2014r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy i Miasta Raszków, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 18. Uchwała Nr 14/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie z dnia 15 października 2014r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Raszków, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 19. Uchwała Nr 13/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie z dnia 15 października 2014r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Rady Gminy i Miasta Raszków, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 20. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 10 października 2014r o obwodach głosowania
 21. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie z dnia 8 października 2014r.
 22. Informacja dotycząca spisów wyborców - udostępnienie spisu wyborców
 23. KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Raszkowie z dnia 24 września 2014 r.
 24. Powołanie Terytorialnych Komisji Wyborczych
 25. Obwieszczenia
 26. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 3 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach
 27. Wykaz wyznaczonych na obszarze Gminy i Miasta Raszków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 28. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 29. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 30. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r. o liczbie mieszkańców w gminach z zakresu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
 31. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast