Referendum 2015

Filtruj:
  1. Informacja o składzie Okręgowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy i Miasta Raszków
  2. Zarządzenie Nr 0050.164.2015 Burmistrza i Miasta Raszków dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
  3. INFORMACJA Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 17 sierpnia 2015 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.
  4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Raszków o składach Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy i Miasta Raszków.
  5. INFORMACJA Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 10 sierpnia 2015 r. o losowaniu składów osobowych obwodowych komisji ds. referendum na terenie Raszków
  6. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  7. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 14 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanyc...
  8. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  9. Wyznaczenie na obszarze Gminy i Miasta Raszków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum ,