Zarządzenia

Filtruj:
  1. Zarządzenie Nr 0050.252.2019 Burmistrza Urzędu Gminy i Miasta Raszków z dnia 04.09.2019 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków
  2. Zarządzenie nr 0050.573.2020 Burmistrza Urzędu Gminy i Miasta w Raszkowie z dnia 15.09.2020 roku. w sprawie wprowadzenia wytycznych do analizy zagrożeń i ryzyka przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie.
  3. Zarządzenie nr 0050.169.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków.