Wybory Prezydenta RP 2020

Filtruj:
 1. OBWIESZCZENIEPAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 2. Postanowienie nr 57/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 3. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 14 kwietnia 2020 r.w celu powołania w gminie Raszków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Postanowienie Komisarza Wyborczego o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Raszkowie
 5. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 8 kwietnia 2020 roku Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania
 6. Informacja o dyżurze urzędnika wyborczego
 7. Informacja w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych -Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 8. Postanowienie nr 25/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie podziału Gminy i Miasta Raszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 9. Informacjao warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych wkrajuw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
 10. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 10 maja 2020r
 11. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 12. Komunikat Komisarza Wyborczego w KaliszuIIz dnia 11lutego 2020r. o sposobiezgłaszania kandydatów do składówobwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydentaRzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
 13. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 14. wykaz wyznaczonych na obszarze Gminy i Miasta Raszków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych .
 15. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej