Zarządzenia Burmistrza

 1. Zarządzenie Nr 0050.726.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 4 października 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
 2. Zarządzenie Nr 0050.495.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
 3. Zarządzenie Nr 0050.406.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i Miasta Raszków na 2016 rok.
 4. Zarządzenie Nr 0050.266.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie: przyznania dotacji z budżetu gminy i miasta na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2016 realizowane przez organizacje pozarządowe, wyłonio
 5. Zarządzenie Nr 0050.269.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Gminę i Miasto Raszków.
 6. Zarządzenie Nr OR. 0050.258.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Raszków z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
 7. Zarządzenie Nr 0050.178.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2015
 8. Zarządzenie Nr 0050.172.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 31 sierpnia 2015 roku w prawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2015
 9. Zarządzenie Nr 0050.59.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2015
 10. Zarządzenie Nr 0050.49.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2015
 11. Zarządzenie nr 0050.572.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2014 rok
 12. Zarządzenie Nr 0050.471.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 13. Zarządzenie Nr 0050.472.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 14. Zarządzenie Nr 0050.534.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 15. Zarządzenie Nr 0050.573.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2014-2022.
 16. Zarządzenie Nr 0050.501.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 12 czerwca 2013 roku zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 17. Zarządzenie Nr 0050.546.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013r.
 18. Zarządzenie Nr 0050.541.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji
 19. Zarządzenie Nr 0050.517.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 20. Zarządzenie Nr 0050.424.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 21. Zarządzenie Nr 0050.413.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013.
 22. Zarządzenie Nr 0050.411.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 4 stycznia 2013r.w sprawie: przyznania dotacji z budżetu gminy i miasta na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2013 realizowane przez organizacje pozarządowe.
 23. Zarządzenie Nr 0050.378.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku
 24. Zarządzenie Nr 0050.359.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2013-2021
 25. Zarządzenie nr 0050.358.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2013 rok
 26. Zarządzenie Nr 0050.305.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2012
 27. Zarządzenie Nr 0050.320.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2012
 28. Zarządzenie Nr 0050.282.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2012
 29. Zarządzenie Nr 0050.254.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 maja 2012 roku sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2012
 30. Zarządzenie nr. 0050.95.2011 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Raszkowie
 31. Zarządzenie Nr 0151/508/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2010
 32. ZARZĄDZENIE NR 0151/457/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 19 lutego 2010 r.
 33. ZARZĄDZENIE NR 0151 / 447 / 2010 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 14 stycznia 2010 r.
 34. Zarządzenie Nr 0151/376/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 31 lipca 2009r.
 35. Zarządzenie Nr 0151/370/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 17 lipca 2009r.
 36. Zarządzenie Nr 0151/355/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 10 czerwca 2009 roku
 37. Zarządzenie Nr 0151/332/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 8 kwietnia 2009 roku
 38. Zarządzenie Nr 0151/345/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 maja 2009 roku
 39. Zarządzenie Nr 0151/382/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów przewodniczącego zarządu osiedla
 40. Zarządzenie Nr 0151/303/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie: przyznania dotacji z budżetu gminy i miasta na zadania z zakresu kultury fizycznej w roku 2009 realizowane przez organizacje pozarządowe
 41. Zarządzenie Nr 0151/253A/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 października 2008 r w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2008
 42. Zarządzenie Nr 0151/235/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 sierpnia 2008 roku.