Przetargi

 1. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w Bugaju i Drogosławiu
 2. Ogłoszenie o zamówieniu: "Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej" ZP.271.3.2024.1
 3. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m. Bieganin" ZP.271.2.2024.1
 4. Ogłoszenie o zamówieniu na: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017)” ZP.271.1.2024.1
 5. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
 6. "Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc" ZP.271.25.2023.1
 7. Przetarg ustny na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obręb Bieganin, gm. Raszków, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1W/00061828/3, oznaczonej w ewid. gruntów jako działka: nr 367/3 część, o pow. 1,4500 ha.
 8. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy i Miasta Raszków
 9. Aktualizacja Planu Postępowań na rok 2023
 10. Dowozy i odwozy dzieci do Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Raszków w roku 2024.
 11. II nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości poł. w Moszczance i Drogosławiu
 12. Ogłoszenie o zamówieniu: "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie GiM Raszków" ZP.271.22.2023.1
 13. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Bugaju, gm. Raszków
 14. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłasza III nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Skrzebowa i Sulisław, gm. Raszków
 15. Ogłoszenie o zamówieniu - "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej" ZP271.21.2023.1
 16. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m. Skrzebowa" ZP.271.19.2023.1
 17. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 782507P ul. Przedszkolna w m. Ligota" ZP.271.18.2023.1
 18. Ogłoszenie o zamówieniu "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy i Miasta Raszków" ZP.271.17.2023.1
 19. Aktualizacja planu postępowań na rok 2023
 20. Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa urządzeń bezpieczeństwa IT w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" ZP.271.16.2023.1
 21. Ogłoszenie o zamówieniu: "Zakup modernizacja i wdrożenie oprogramowania do obiegu dokumentów i portalu mieszkańca w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" ZP.271.15.2023.1
 22. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
 23. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 782507P ul. Przedszkolna w m. Ligota" ZP.271.14.2023.1
 24. Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa urządzeń bezpieczeństwa IT w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" ZP.271.13.2023.1
 25. Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" ZP.271.12.2023.1
 26. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
 27. Ogłoszenie o zamówieniu: "Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie" ZP.271.11.2023.1
 28. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 782507P ul. Przedszkolna w m. Ligota" ZP.271.10.2023.1
 29. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 782507P ul. Przedszkolna w m. Ligota" ZP.271.10.2023.1
 30. Ogłoszenie I nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości poł. w Moszczance i Drogosławiu
 31. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
 32. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m. Jaskółki" ZP.271.9.2023.1
 33. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia" ZP.271.8.2023.1
 34. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Rąbczyn
 35. Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej" ZP.271.7.2023.1
 36. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa pomieszczeń sali w m. Sulisław" ZP.271.6.2023.1
 37. Ogłoszenie o zamówieniu "Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach" ZP.271.5.2023.1
 38. Ogłaszenie o II nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Skrzebowa i Sulisław, gm. Raszków
 39. Ogłoszenie o zamówieniu: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radłów" ZP.271.4.2023.1
 40. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
 41. Ogłoszenie o zamówieniu: "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie GiM Raszków" ZP.271.3.2023.1
 42. Ogłoszenie o zamówieniu: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie" ZP.271.2.2023.1
 43. Ogłoszenie I nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Skrzebowa i Sulisław, gm. Raszków:
 44. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
 45. Aktualizacja planu postępowań na rok 2022
 46. Ogłoszenie o zamówieniu: "Dowozy i odwozy dzieci do Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2023 r." ZP.271.22.2022.1
 47. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa pomieszczeń sali w m. Grudzielec" ZP.271.21.2022.1
 48. Ogłoszenie o zamówieniu: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków w roku 2023" ZP.271.20.2022.1
 49. Aktualizacja planu postępowań na rok 2022
 50. Ogłoszenie o zamówieniu: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy i Miasta Raszków" ZP.271.19.2022.1
 51. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 782550P w m. Bieganin" ZP.271.18.2022.1
 52. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 782571P w m. Ligota - ul. Polna" ZP.271.17.2022.1
 53. Aktualizacja planu postępowań na rok 2022
 54. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa pomieszczeń sali w m. Grudzielec" ZP.271.162022.1
 55. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 782538P w m. Bieganin - działka nr 74" ZP.271.15.2022.1
 56. Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi gminnej nr 782583P w m. Koryta" ZP.271.14.2022.1
 57. Aktualizacja planu postępowań na rok 2022
 58. Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi gminnej nr 782601P w m. Niemojewiec" ZP.271.13.2022.1
 59. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 782652P w m. Raszków - ul. Środkowa" ZP.271.12.2022.1
 60. Ogłoszenie o zamówieniu"Przebudowa drogi gminnej nr 782538P w m. Bieganin - działka nr 74" ZP.271.11.2022.1
 61. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 782592P w m. Szczurawice" ZP.271.10.2022.1
 62. Aktualizacja planu postępowań na rok 2022
 63. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 782603P w m. Janków Zaleśny" ZP.271.9.2022.1
 64. Aktualizacja planu postępowań na rok 2022
 65. Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Moszczance stanowiącej działkę nr 371/3
 66. Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Korytnica stanowiącej działkę nr 277
 67. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os.Robotnicze, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia" ZP.271.8.2022.1
 68. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Drogosławiu
 69. Aktualizacja planu postępowań na rok 2022
 70. Ogłoszenie o zamówieniu: "Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie" ZP.271.7.2022.1
 71. Ogłoszenie o sprzdaży działek połozonych w Moszczance
 72. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia" ZP.271.6.2022.1
 73. Ogłoszenie I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w Moszczance, gm. Raszków
 74. Ogłoszenie I nieograniczonych przetargach ustnych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych Korytnicy, gm. Raszków
 75. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia" ZP.271.5.2022.1
 76. Ogłoszenie o zamówieniu: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ligota" ZP.271.4.2022.1
 77. Aktualizacja planu postępowań na rok 2022
 78. Ogłoszenie o zamówieniu: "Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej" ZP.271.3.2022.1
 79. Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa pomieszczeń w Raszkowie - Strzelnica Bractwo Kurkowe" ZP.271.2.2022.1
 80. Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa na terenie Gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach: Janków Zaleśny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec" nr ZP.271.1.2022.1
 81. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
 82. Ogłoaszenie I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Drogosławiu, gm. Raszków
 83. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
 84. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
 85. "Budowa na terenie Gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach: Janków Zaleśny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec" ZP.271.13.2021.1
 86. "Dowozy i odwozy dzieci do Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2022 r" (ZP.271.12.2021.1)
 87. "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Raszków" ZP.271.11.2021.1
 88. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczek GiM Raszków" ZP.271.10.2021.1
 89. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
 90. "Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego dla OSP w Raszkowie" ZP.271.9.2021.1
 91. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na na rok 2021
 92. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek położonych w Bieganinie i Jaskółkach
 93. "Budowa pomieszczeń w Raszkowie - Strzelnica Bractwo Kurkowe" ZP.271.8.2021.1
 94. "Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzybowa i Jankowa Zaleśnego" ZP.271.7.2021.1
 95. "Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Przybysławice, Pogrzybów w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego oraz kanału deszczowego" ZP.271.6.2021.1
 96. "Przebudowa nawierzchni drogi w m. Radłów ul. Wiśniowa" ZP.271.5.2021.1
 97. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
 98. "Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków" ZP.271.4.2021.1
 99. "Przebudowa pomieszczeń w sali w m. Drogosław" ZP.271.3.2021.1
 100. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
1 2 3 4 ... 9