Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020r.

Filtruj:
 1. ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.
 2. Informacje w sprawie wydawania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
 3. Informacja w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
 4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Raszków dot. wglądu do spisu wyborców.
 5. Postanowienie Nr 85/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 6. Postanowienie Nr 100/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z obszaru Gminy i Miasta Raszków w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
 7. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
 8. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 czerwca 2020 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania
 9. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 12 czerwca 2020 r. w celu powołania obwodowych komisji wyborczych.
 10. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 11. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 8 czerwca 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 12. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 13. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 14. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami