Skarbnik - Wioletta Obsadna

e-mail: finanse@raszkow.pl

Justyna Skraburska - Pera  - inspektor
Księgowość budżetu i sprawy płacowe
tel. 62 734 49 14
Pokój nr 11, II piętro UGiM Raszków

Anna Maleszka - podinspektor
Księgowość budżetu
tel. 62 734 49 14
Pokój nr 11, II piętro UGiM Raszków

Małgorzata Kobusińska - inspektor ds. księgowości budżetowej
Całość spraw związanych z księgowością Urzędu
tel. 62 734 49 14
Pokój nr 11, II piętro UGiM Raszków

ABarbara Lis - inspektor ds księgowości  i opłat lokalnych
Aneta Cieszyńska - inspektor ds. podatkowych
Sprawy z zakresu naliczania i pobierania należności pieniężnych
tel. 62 734 49 04
Pokój nr 10, I piętro UGiM Raszków

 

Maria Pawlaczyk - podinspektor ds. podatkowych
Sprawy z zakresu naliczania i poboru podatku od środków transportowych, obsługa kasy
tel. 62 734 49 04
Pokój nr 8, I piętro UGiM Raszków

Donata Waśko inspektor ds. księgowości budżetowej
Sprawy z zakresu naliczania i pobierania należności pieniężnych, współpraca w zakresie księgowości urzędu
tel. 62 734 49 05
Pokój nr 10, I piętro UGiM Raszków

Magdalena Wieleba - mlodszy referent ds. księgowości budżetowej i podatkowej
tel. 62 734 49 04
Pokój nr 10, I piętro UGiM Raszków

Sprawy z zakresu naliczania wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego:

Anna Fabisz-Sobańska - inspektor ds. wymiaru podatku
tel. 62 734 49 10
Pokój nr 6, parter UGiM Raszków

Tomasz Wojtczak - inspektor ds. wymiaru podatku
tel. 62 734 49 10
Pokój nr 6, parter UGiM Raszków