Sprawy z zakresu geodezji, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prowadzi:
Elżbieta Leja - podinspektor ds. geodezji
 062 734 49 11
 gospkom@raszkow.pl
Pokój nr 4, parter UGiM Raszków

Sprawy:
  • wydawanie decyzji o podziale nieruchomości
  • nadanie numeru porządkowego dla wybudowanego budynku
  • wydawanie zaswiadczeń o zmianie numeracji
  • wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji o przeznaczeniu gruntów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego