Sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa prowadzi:
Katarzyna Drygas - podinspektor ds. rolnictwa i leśnictwa
 062 734 49 07
 Email
Pokój nr 5, parter UGiM

Referat prowadzi sprawy:
  • wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne
  • wyłapywanie zwierząt bezdomnych
  • zagospodarowanie padliny
  • udzielanie informacji dot. skupu zwierząt i płodów rolnych przez Agencję
  • współdziałanie ze Spółką wodna
  • sprawy z zakresu: łowiectwa, zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych, nasiennictwa i ochrony roślin
  • sprawy z zakresu działalnosci socjalnej Urzędu
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych