Raszków, dnia 1 grudnia 2022 roku

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W SPRAWIE ZAKUPU WĘGLA NA POTRZEBY ZAKUPÓW PREFERENCYJNYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W GOPODARSTWACH DOMOWYCH

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz. U. z  2022 r. poz. 2236) Burmistrz Gminy i Miasta Raszków informuje, że zawarł umowę dotyczącą zakupu węgla od podmiotu wprowadzającego do obrotu na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

1.      Nazwa i adres siedziby zamawiającego: Gmina i Miasto Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków

2.      Data i miejsce zawarcia umowy: 24.11.2022 r. zawarcie umowy drogą elektroniczną

3.      Opis przedmiotu zamówienia: zakup węgla od podmiotu wprowadzającego do obrotu na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne  w gospodarstwach domowych. Szacowana ilość paliwa stałego : 2 875 ton groszku i 2 900 ton orzecha.

4.      Cena: 1500,00 zł brutto za tonę paliwa stałego,

5.      Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych:  zgodnie z art. 6  ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz. U z 2022 r. poz. 2236) do zamówień udzielanych w celu realizacji zadań określonych w przepisach niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 20222 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185).

6.      Nazwa podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa: WĘGLOKOKS S.A.  z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Mickiewicz 29, 40-085 Katowice, NIP: 634-00-17-095, REGON: 271883564

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

/-/ mgr Jacek Bartczak