Raszków, dnia 15 listopada 2022 roku

RL.6150.1.8.2022

 

OBWIESZCZENIE

o terminie polowania zbiorowego

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, działając na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie                        ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodów łowieckich  473 Teresiny oraz 474 Baszków.

 

Terminy polowania: 25.11.2022 r. w godzinach od 8:00 do 15:00

                                      02-03.12.2022 r. w godzinach od 8:00 do 15:00

                                      07-09.12.2022 r. w godzinach od 8:00 do 15:00

                                      12-14.12.2022 r. w godzinach od 8:00 do 15:00

                                      20-21.12.2022 r. w godzinach od 8:00 do 15:00

Miejsce polowania zbiorowego: obwody łowieckie nr 473 oraz 474

Miejsce zbiórki: obw. 473 – parking leśny „Dąbrowa” w Roszkach

                              obw. 474 – posesja Domu Łowieckiego - Baszków

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  ( raszkow.bip.net.pl )

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

/-/ z up. Piotr Rokicki

Z-ca Burmistrza