Raszków, dnia 26 października 2022 roku

RL.6150.1.5.2022

 

OBWIESZCZENIE

o terminie polowania zbiorowego

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, działając na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie   ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 450, dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 10 „Zalesie”

 

Terminy polowań: 05.11.2022 w godzinach od 8:00 do 16:00

                                  27.11.2022 w godzinach od 8:00 do 16:00

                                  18.12.2022 w godzinach od 8:00 do 16:00

                                  06.01.2023 w godzinach od 8:00 do 16:00

                                  21.01.2023 w godzinach od 8:00 do 16:00

Miejsce polowania zbiorowego: obwód łowiecki nr 450

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  ( raszkow.bip.net.pl )

 

                            Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

                                                               /-/ mgr Jacek Bartczak