Informacja w zakresie przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2028), Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, informuje mieszkańców Gminy i Miasta Raszków o przydatności wody do spożycia przez ludzi produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Raszków zaopatujący w wodę miejscowości Raszków, Radłów, Ligota, Przybysławice, Korytnica, Moszczanka, Janków Zaleśny, Rąbczyn, Głogowa, Szczurawice, Koryta, Pogrzybów, Skrzebowa, Walentynów, Jelitów, Józefów, Drogosław, Bugaj.