Raszków, dnia 26 października 2022 roku

RL.6150.1.6.2022

 

OBWIESZCZENIE

o terminie polowania zbiorowego

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, działając na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 ) informuje o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 8 „Klub Myśliwski”

L.P.

Data polowania

Miejsce polowania

Nr obwodu

1

06.11.2022

Remiszówka

506

2

12.11.2022

Stara Leśniczówka

448

3

19.11.2022

Siedziba Koła

456

4

26.11.2022

Remiszówka

506

5

03.12.2022

Stara Leśniczówka

448

6

11.12.2022

Siedziba Koła

456

7

18.12.2022

Stara Leśniczówka

448

8

07.01.2023

Remiszówka

506

9

14.01.2023

Siedziba Koła

456

 

Rozpoczęcie polowania w każdym przypadku o godz. 7:30 a zakończenie o zachodzie słońca danego dnia

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej   ( raszkow.bip.net.pl )

 

 

                                                                                                                                                                             Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

/-/ mgr Jacek Bartczak