Raszków, dnia 30 września 2022 roku

RL.6150.1.3.2022

OBWIESZCZENIE

o terminie polowania zbiorowego

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, działając na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13.10.1995r. Prawo łowieckie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 ) informuje o planowanych terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 6 Nemrod

Data

Nr obwodu

Teren polowania

Miejsce zbiórki

29.10.2022

108

Las Prusinowice i Marcinów

Leśniczówka koło gorzelni

05.11.2022

06.11.2022

404

Las Taczanów i Koryta

Domek myśliwski Sowina

12.11.2022

13.11.2022

404

108

Las Taczanów i Koryta, las i pola Prusinowice, Zadzim, Otok, Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

19.11.2022

20.11.2022

404

108

Las Taczanów i Koryta, las i pola Prusinowice, Zadzim, Otok, Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

26.11.2022

27.11.2022

404

108

Las Taczanów i Koryta, las i pola Prusinowice, Zadzim, Otok, Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

03.12.2022

04.12.2022

404

108

Las Taczanów i Koryta, pola Zadzim, pola Prusinowice, Otok Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

10.12.2022

11.12.2022

404

108

 

Las Taczanów i Koryta, las i pola Prusinowice, Zadzim, Otok, Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

17.12.2022

18.12.2022

 

404

108

Las Taczanów i Koryta, las i pola Prusinowice, Zadzim, Otok, Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

24.12.2022

26.12.2022

404

108

Las Taczanów i Koryta, las i pola Prusinowice, Zadzim, Otok, Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

31.12.2022

01.01.2023

404

108

Las Taczanów i Koryta, las i pola Prusinowice, Zadzim, Otok, Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

07.01.2023

08.01.2023

404

108

Las Taczanów i Koryta, las i pola Prusinowice, Zadzim, Otok, Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

14.01.2023

15.01.2023

404

108

Las Taczanów i Koryta, las i pola Prusinowice, Zadzim, Otok, Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

 

Rozpoczęcie polowania w każdym przypadku o godz. 7.45 a zakończenie o zachodzie słońca danego dnia

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  ( raszkow.bip.net.pl )

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

/-/ z up. Piotr Rokicki

Z-ca Burmistrza