I N F O R M A C J A

 

W dniu 2 września 2022 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków odbyły się     nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości, położonych w Korytnicy i Moszczance,   gm. Raszków.

 

Nr działki/ obręb

Księga wieczysta

Liczba osób uczestniczących w przetargu

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu

Cena wywoławcza

Cena osiągnięta w przetargu

Nabywca

277 Korytnica

KW58129/9

1

0

70 000,00 zł (netto)

70700,00 zł (netto)

Dariusz Piotrowski

371/3 Moszczanka

KW35665/1

0

0

48 800,00 zł

(netto)

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 14 września 2022 r. na okres 7 dni.