Raszków, dnia 24 sierpnia 2022 roku

RL.6150.1.1.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

o terminie polowania zbiorowego

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, działając na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie                        ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 449, dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 10 „Zalesie”

 

Terminy polowania: 04.09.2022 w godzinach od 6:00 do 12:00

                                      18.09.2022 w godzinach od 6:00 do 12:00

                                      02.10.2022 w godzinach od 6:00 do 12:00

Miejsce polowania zbiorowego: obwód łowiecki nr 449

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  ( raszkow.bip.net.pl )

 

 

                                                        Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

/-/ mgr Jacek Bartczak