LISTA

osób, które zakwalifikowały się do ograniczonych przetargów ustnych w dniu 22.07.2022 r. n

                                 

 

I. Sprzedaż działki nr 32/1, obręb Moszczanka, o pow. 1,0000 ha,   KZ1W/00058311/2;

 

 1. Andrzej Harasymko

 

 1. Józef Morawiec

 

 

 

II. Sprzedaż działki nr 32/2, obręb Moszczanka, o pow. 2,5400 ha,   KZ1W/00058311/2;

 

 1. Marcin Molka

 

 1. Michał Reczek

 

 1. Józef Morawiec

 

 

 

III. Sprzedaż działki nr 33, obręb Moszczanka, o pow. 1,0000 ha,   KZ1W/00058311/2;

 

 1. Andrzej Harasymko

 

 1. Józef Morawiec

 

 

 

IV. Sprzedaż działki nr 443/1, obręb Moszczanka, o pow. 1,2462 ha,   KZ1W/00003102/4;

 

 1. Władysław Dwojak

 

 1. Karina  Morawiec

 

 

 

 

V. Sprzedaż działki nr 443/2, obręb Moszczanka, o pow. 1,2462 ha,   KZ1W/00003102/4;

 

 1. Władysław Dwojak

 

 1. Karina  Morawiec

 

 1. Michał Reczek