I N F O R M A C J A

 

  W dniu 24 czerwca 2022 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków odbyły się          nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż działek, położonych w Korytnicy i Moszczance,   gm. Raszków.

 

Nr działki/ obręb

Księga wieczysta

Liczba osób uczestniczących w przetargu

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu

Cena wywoławcza

Cena osiągnięta w przetargu

Nabywca

277 Korytnica

KW58129/9

0

0

100 200,00 zł (netto)

-

-

416 Korytnica

KW58129/9

2

0

15 700,00 zł

15 860,00 zł

Karol Barański

371/3 Moszczanka

KW35665/1

0

0

58 130,00 zł (netto)

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 1 lipca 2022 r. na okres 7 dni.