I N F O R M A C J A

 

W dniu 22 lipca 2022 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków odbyły się ograniczone przetargi ustne na sprzedaż działek, położonych w  Moszczance,   gm. Raszków.

 

Nr działki/ obręb

Księga wieczysta

Liczba osób uczestniczących w przetargu

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu

Cena wywoławcza

Cena osiągnięta w przetargu

Nabywca

32/1 Moszczanka

KW58311/2

2

0

67 100,00 zł

80 680,00 zł

Andrzej Harasymko

32/2 Moszczanka

KW58311/2

3

0

170 400,00 zł

210 000,00 zł

Michał Reczek

33 Moszczanka

KW58311/2

2

0

68 900,00 zł

80 690,00 zł

Andrzej Harasymko

443/1 Moszczanka

KW3102/4

2

0

85 900,00 zł

115 000,00 zł

Władysław Dwojak

443/2 Moszczanka

KW3102/4

3

0

90 600,00 zł

120 000,00 zł

Władysław Dwojak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 29 lipca 2022 r. na okres 7 dni.