I N F O R M A C J A

 

W dniu 28 lutego 2022 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków odbył się     nieograniczony  przetarg ustny na sprzedaż  działki, położonej w Drogosławiu,   gm. Raszków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:  nr 80/3   zapisanej w  księdze wieczystej   KZ1W/00064538/4.

 

Nr działki

Liczba osób uczestniczących w przetargu

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu

Cena wywoławcza

Cena osiągnięta w przetargu

Nabywca

80/3

0

0

59 700,00 zł

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 8 marca 2022 r. na okres 7 dni.