Raszków, dnia 1 grudnia 2021 roku

RL.6150.1.9.2021

 

OBWIESZCZENIE

o terminie polowania zbiorowego

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, działając na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie   ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zmianami) informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodów łowieckich  473 Teresiny oraz 474 Baszków.

 

Terminy polowania: 10.12.2021 w godzinach od 8:00 do 15:00

                                    13-15.12.2021 w godzinach od 8:00 do 15:00

                                     20-21.12.2021 w godzinach od 8:00 do 15:00

Miejsce polowania zbiorowego: obwody łowieckie nr 473 oraz 474

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  ( raszkow.bip.net.pl )

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

/-/ mgr Jacek Bartczak