Raszków, dnia 25 października 2021 roku

RL.6150.1.6.2021

 

OBWIESZCZENIE

o terminie polowania zbiorowego

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, działając na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie( Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zmianami) informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodów łowieckich nr 449 i450, dzierżawionych przez Koło Łowieckie nr 10 „Zalesie”

Miejsce polowania                 (nr obwodu łowieckiego)

Termin polowania

Czas trwania polowania

Obwód nr 449

13.11.2021

21.11.2021

04.12.2021

12.12.2021

02.01.2022

16.01.2022

30.01.2022

Od godziny 8:00 do godziny 16:00

Obwód nr 450

06.11.2021

28.11.2021

19.12.2021

27.12.2021

09.01.2022

23.01.2022

Od godziny 8:00 do godziny 16:00

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.raszkow.bip.net.pl )

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

/-/ mgr Jacek Bartczak