Raszków, dnia 4 listopada 2021 roku

RL.6150.1.7.2021

OBWIESZCZENIE

o terminie polowania zbiorowego

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, działając na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie( Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zmianami) informuje o terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 8 „Klub Myśliwski”

L.P.

Data polowania

Miejsce polowania

Nr obwodu

1

06.11.2021

Stara Leśniczówka

448

2

11.11.2021

Remiszówka

506

3

14.11.2021

Siedziba Koła

456

4

21.11.2021

Remiszówka

506

5

27.11.2021

Stara Leśniczówka

448

6

28.11.2021

Siedziba Koła

456

7

04.12.2021

Remiszówka

506

8

11.12.2021

Siedziba Koła

456

9

12.12.2021

Stara Leśniczówka

448

10

18.12.2021

Stara Leśniczówka

448

11

18.12.2021

Siedziba Koła

456

12

30.12.2021

Remiszówka

506

13

02.01.2022

Stara Leśniczówka

448

14

06.01.2022

Siedziba Koła

456

15

09.01.2022

Remiszówka

506

16

15.01.2022

Stara Leśniczówka

448

17

22.01.2022

Siedziba Koła

456

18

29.01.2022

Remiszówka

506

Rozpoczęcie polowania w każdym przypadku o godz. 7:30 a zakończenie o zachodzie słońca danego dnia

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej                      ( raszkow.bip.net.pl )

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

/-/ z up. Piotr Rokicki

Z-ca Burmistrza