I N F O R M A C J A

 

 

 

W dniu 4 października 2021 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków odbyły się       pierwsze ograniczone  przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowościach:  Bieganin (działka nr 296, KZ1W/00064769/2)  oraz Jaskółki (działka  nr 176/1, KZ1W/00058161/5)  

 

Nr działki /obręb

Liczba osób uczestniczących w przetargu

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu

Cena wywoławcza

Cena osiągnięta w przetargu

Nabywca

296 Bieganin

3

0

108 300,00 zł

151 000,00 zł

Józef Morawiec

176/1

Jaskółki

 

4

0

96 200,00 zł

98 000,00 zł

Jarosław Domagała

 

 

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 12 października 2021 r. na okres 7 dni

oraz opublikowano  w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu