Raszków, dnia 18 października 2021 roku

RL.6150.1.5.2021

OBWIESZCZENIE

o terminie polowania zbiorowego

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, działając na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13.10.1995r. Prawo łowieckie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) informuje o planowanych terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 6 Nemrod

Data

Nr obwodu

Teren polowania

Miejsce zbiórki

30.10.2021

113

Las Prusinowice i Marcinów

Leśniczówka koło gorzelni

06.11.2021

07.11.2021

404

Las Taczanów i Koryta

Domek myśliwski Sowina

13.11.2021

14.11.2021

404

113

Las Taczanów i Koryta, las i pola Prusinowice, Zadzim, Otok, Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

20.11.2021

21.11.2021

404

113

Las Taczanów i Koryta, las i pola Prusinowice, Zadzim, Otok, Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

27.11.2021

28.11.2021

404

113

Las Taczanów i Koryta, las i pola Prusinowice, Zadzim, Otok, Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

04.12.2021

05.12.2021

404

113

Las Taczanów i Koryta, pola Zadzim, pola Prusinowice, Otok Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

11.12.2021

12.12.2021

404

113

 

Las Taczanów i Koryta, las i pola Prusinowice, Zadzim, Otok, Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

18.12.2021

19.12.2021

 

404

113

Las Taczanów i Koryta, las i pola Prusinowice, Zadzim, Otok, Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

25.12.2021

26.12.2021

404

113

Las Taczanów i Koryta, las i pola Prusinowice, Zadzim, Otok, Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

01.01.2022

02.01.2022

404

113

Las Taczanów i Koryta, las i pola Prusinowice, Zadzim, Otok, Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

08.01.2022

09.01.2022

404

113

Las Taczanów i Koryta, las i pola Prusinowice, Zadzim, Otok, Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

15.01.2022

16.01.2022

404

113

Las Taczanów i Koryta, las i pola Prusinowice, Zadzim, Otok, Marcinów, Adamka, Ralewice

Domek myśliwski Sowina, leśniczówka koło gorzelni, Prusinowice

Rozpoczęcie polowania w każdym przypadku o godz. 7.45 a zakończenie o zachodzie słońca danego dnia

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  ( raszkow.bip.net.pl )

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

/-/ mgr Jacek Bartczak