W Y K A Z

 

osób, które zakwalifikowały się do ograniczonego przetargu ustnego w dniu 04.10.2021 r.

- sprzedaż działki nr 296, obręb Bieganin, o pow. 2,0000 ha,   KZ1W/00064769/2

                                 

 

 

  1. Adam Mądrecki

 

  1. Rafał Rostalski

 

  1. Józef Morawiec

 

 

 

 

 

W Y K A Z

 

osób, które zakwalifikowały się do ograniczonego przetargu ustnego w dniu 04.10.2021 r.

- sprzedaż działki nr 176/1, obręb Jaskółki, o pow. 1,6200 ha,   KZ1W/00058161/5

                                 

 

 

  1. Jarosław Domagała

 

  1. Eryk Sójka

 

  1. Józef Morawiec

 

  1. Małgorzata Wojtczak