Raszków, dnia 5 października 2021 roku

RL.6150.1.2.2021

 

OBWIESZCZENIE

o terminie polowania zbiorowego

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, działając na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie      ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zmianami) informuje o planowanych terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 43 „Ponowa” Biadki

Lp.

data

czas trwania

rejon polowania

miejsce zbiórki

1

03.11.2021 r.

7:30 – 15:30

L. Borowina

zajazd

2

13.11.2021 r.

8:00 – 15:00

L. Wisławka

zajazd

3

28.11.2021 r.

8:00 – 15:00

L. Borowina

zajazd

4

11.12.2021 r.

8:00 – 15:00

L. Wisławka

zajazd

5

19.12.2021 r.

8:00 – 15:00

L. Borowina

zajazd

6

02.01.2022 r.

8:00 – 15:00

L. Wisławka

zajazd

7

30.01.2022 r.

8:00 – 15:00

L. Borowina

Wisławka

 

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  ( raszkow.bip.net.pl )

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

/-/ mgr Jacek Bartczak