Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.),  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia   30 października 2019 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz   obejmujący nieruchomość przeznaczoną do wydzierżawienia, położoną w  Raszkowie, gm. Raszków.