W związku z  wystąpieniem suszy rolniczej na terenie gminy Raszków potwierdzonej przez Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – System Monitoringu Suszy Rolniczej, rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy mogą składać wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w uprawach rolnych.

Prosimy o jak najszybsze składanie wniosków, ponieważ komisja może szacować szkody w uprawach tylko przed zbiorem plonu głównego.

Formularze wniosków są dostępne w budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków, pokój nr 3 i 5 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. W załączniku wniosek do pobrania.