OGŁOSZENIE

 

       Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.),  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia  3 lipca 2019 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położoną w obrębie Raszków.